Czasy bardziej współczesne… i rosnące ceny paliw

gas-296954_960_720Rozwój motoryzacji w świecie dawno przekroczył przewidywane przed wojną nasilenie i postępuje nadal w takim tempie, że trudno byłoby ryzykować  jakiekolwiek przewidywania na najbliższe lat dwadzieścia. Podobnie, jak istnieją kraje, w których ostatni parowóz został wycofany ze służby i umieszczony w muzeum, tak niedługo rolę takiego parowozu odegra koń, wychodzący coraz bardziej z użycia nawet w krajach zacofenych pod względem motoryzacyjnym. Żywiołowy rozwój automobilizmu przynosi, oczywiście, i objawy niepożądane. Liczba samochodów w miastach i na drogach przekroczyła już w wielu przypadkach możliwość zmieszczenia pojazdów na powierzchni ulic powodując, że jazda samochodem stała się udreką, a nie przyjemnością. Utworzono nawet pojęcie plaga motoryzacji, mające w niektórych krajach całkowite uzasadnianie. Coraz silniej świat, szczególnie świat wysoko cywilizowany, odczuwa niebezpieczeństwo zatrucia atmosfery spalinami samochodów, szuka więc środków ratunku takich np. jak instalowanie w miastach automatów, sprzedających. tlen dla zatrutych mieszkańców. Powstają nowe problemy, jak np. zagadnienie, co uczynić z wrakami zużytych samochodów, tworzącymi olbrzymie haldy i nie dającymi się zniszczyć.  Czytaj dalej →