Czasy bardziej współczesne… i rosnące ceny paliw

gas-296954_960_720Rozwój motoryzacji w świecie dawno przekroczył przewidywane przed wojną nasilenie i postępuje nadal w takim tempie, że trudno byłoby ryzykować  jakiekolwiek przewidywania na najbliższe lat dwadzieścia. Podobnie, jak istnieją kraje, w których ostatni parowóz został wycofany ze służby i umieszczony w muzeum, tak niedługo rolę takiego parowozu odegra koń, wychodzący coraz bardziej z użycia nawet w krajach zacofenych pod względem motoryzacyjnym. Żywiołowy rozwój automobilizmu przynosi, oczywiście, i objawy niepożądane. Liczba samochodów w miastach i na drogach przekroczyła już w wielu przypadkach możliwość zmieszczenia pojazdów na powierzchni ulic powodując, że jazda samochodem stała się udreką, a nie przyjemnością. Utworzono nawet pojęcie plaga motoryzacji, mające w niektórych krajach całkowite uzasadnianie. Coraz silniej świat, szczególnie świat wysoko cywilizowany, odczuwa niebezpieczeństwo zatrucia atmosfery spalinami samochodów, szuka więc środków ratunku takich np. jak instalowanie w miastach automatów, sprzedających. tlen dla zatrutych mieszkańców. Powstają nowe problemy, jak np. zagadnienie, co uczynić z wrakami zużytych samochodów, tworzącymi olbrzymie haldy i nie dającymi się zniszczyć. 

Powstaje problem zniszczenia lub zużytkowania starych opon samochodowych i elementów wykonanych ze sztucznego tworzywa, odpornych na korozję atmosferyczną. Narasta problem parkowania samochodów, ktorym już nie sposób nastarczyć garaży. Pojawia się konieczność wprowadzenia drastycznych ograniczeń ruchu, stawiających korzyści z użytkowania samochodu pod znakiem zapytania. Ostatnie ćwierćwiecze zaczyna się charakteryzować nowym czynnikiem, który może mieć decydujący wpływ na ksztaltowanie się motoryzacji w świecie Czynnikiem tym staje się coraz bardziej wyraźne widmo kryzysu energetycznego. Po prostu zaczyna brakować paliwa do samochodów. Jak wiemy, samochody napędzane są  bądź benzyną, bądź olejem napędowym. Obydwa te paliwa są produktem destylowanym. O ile przed niewielu jeszcze laty koszt paliwa był, jak sądzono, ustabilizowany, o tyle w czasach najnowszych zaczął rosnąć w sposób tak zastraszający, że zmusił do ograniczenia użytkowania samochodów, gdyż okazało się ono zbyt drogie w stosunku do uzyskiwanych korzyści czy przyjemności. Rozpoczęło się początkowo poszukiwanie możliwości wytwarzania paliwa syntetycznego z węgla, którego światowe zapasy wyczerpują się wolniej. Osiągnięto wprawdzie obiecujące rezultaty, ale cena uzyskanego w ten sposób paliwa przekreśliła wszelkie rozsądne możliwości eksploatacyjne.

Jedna myśl nt. „Czasy bardziej współczesne… i rosnące ceny paliw

  1. Grzegorz

    Niestety ten trend rosnących cen paliw utrzymuje się do dziś ( z małymi korektami ). Oby się odwrócił, bo coraz ciężej działać w branży transportowej 🙁

Komentarze są wyłączone.