Zanieczyszczenia w oleju silnikowym

Skrzynia biegów, podlega zarazem biegom odwrotnym, tzn. destylowaniu tudzież odświeżaniu, przez modyfikowanie świeżym olejem. Znajdujące się w oleju zanieczyszczenia najogólniej dzielone są na organiczne i nieorganiczne. Zanieczyszczenia organiczne składają się głównie z towarów rozbioru cieplnego, oksydowania i polimeryzacji oleju czy też produktów strzępkowego kremowania paliwa. Zanieczyszczenia nieorganiczne – to zwłaszcza cząstki pyłu, metalowe produkty zmęczenia, woda, związki siarki, ołowiu i inne. Część skażeń rozpuszcza się w oleju np.. niektóre materiały utleniania i paliwo, potomne z drugiej strony, po pewnej części względnie bezapelacyjnie nierozpuszczalne, tworzą w oleju emulsje i osady.

Zawieszone w oleju substancje bez trudności poddają koksowaniu na rozgrzanych częściach komory spopielania, co z kolei zwiększa prędkość trucia oleju cząsteczkami węglistymi. Koagulacja odroczonych w oleju cząsteczek pobudza kreowanie osadów i mułów. Nieorganiczne składowe skażeń oleju powodują wzrost zużycia fragmentów napędu. Składowe organiczne w niektórych przypadkach obniżają stopień zniszczenia. Na przykład towary astaltowo-żywiczne funkcjonują podobnie jak grafit koloidalny, pokrywają mikronierówności powierzchni drapiących, adsorbują na nieorganicznych cząstkach ściernych i w następstwie tego zatrzymują towarzyskiemu kontaktowi pomiędzy metalowymi pokrywami tarcia. Przemianę stanu silnika i jakości oleju można rozważać jako skutek ich dwustronnego wpływania w określonych warunkach eksploatacji.

maxresdefaultZignoruj podlega funkcjonowaniu dużych temperatur, obciążeń, oddziaływaniu katalitycznemu metali i tym podobnie. W oleju kolekcjonują się towary zużycia, kurze, ciężkie frakcje paliwa, wody i tym podobnie. W rezultacie olej modernizuje własne właściwości i ulega starzeniu. Funkcjonowanie oleju na komponenty silnika powoduje wynurzenie się nagarów, laków i osadów. Zużycie części silnika jest między innymi uzależnione własnościami oleju. Najprostszym środkiem wyceny poziomu zestarzenia oleju jest zestawienie jego własności z cechami oleju świeżego. Niebagatelnymi ilorazami są wariacje lepkości i spoistości oleju. W ciągu biegu starzenia wartości tych walorów wzmacniają się wskutek procesów polimeryzacji i kondensacji. Szybkość wzrostu może stać się spasioną z racji rozrzedzenia oleju nie spalonym paliwem. Pomimo cedzenia oleju, zawartość zanieczyszczeń w oleju rośnie ze wzrostem terminu eksploatacji. Przekroczenie brzegowych wartości koncentracji metali w oleju wskazuje na niesprawności współdziałających podzespołów. Spełnienie względnej zawartości krzemu zeznaje o niezdolności filtrów powietrza. Woda w oleju uwypukla na niesprawność systemu chłodzenia.

Jedna myśl nt. „Zanieczyszczenia w oleju silnikowym

Komentarze są wyłączone.